Data Bar for planner

Data Bar for planner

נתונים להספקים 11.5-715KVA

 

הספק גנרטור KVA STANDBY 11.5-16 22 35 50 68 100 115-138 165 180-220 275-330 400-500 550-600 660-715
דגם T 11.5-16 T22 MDE 35 MDE 50 MDE 68 MDE 100 Dm 115-138 S MDE 165 DM 180-220 S DM 275-330 S DM 400-500 S DM 550-600 S DM 660-715
מידות:
אורך (מטר) 1.41 1.70 1.80 1.80 2.24 2.24 2.35 2.36 2.65 2.80 3.20 3.60 3.60
רוחב (מטר) 0.72 0.90 0.98 0.98 0.98 0.98 0.86 0.98 1.00 1.00 1.30 1.60 1.60
גובה (מטר) 0.92 1.12 1.29 1.29 1.79 1.79 1.55 1.79 1.55 1.60 1.83 1.83 1.83
משקל (ק"ג) 406 560 710 760 860 1230 1450 1450 1900 2250 3200 3500 4500
קוטר אגזוז (אינץ') 1.5" 1.5" 2.5" 2.5" 2.5" 3" 3.5" 3.5" 3.5" 3.5" 6" 6" 6"
תכנון חדר ללא השתקה:
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) 0.24 0.24 0.36 0.36 0.36 0.6 0.72 0.72 0.96 1.2 1.7 1.91 2.2
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.8 1.00 1.41 1.59 1.81
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) 2.75X3.0 3.0X3.5 3.0X3.5 3.0X3.5 3.0X4.0 3.0X4.0 3.0X4.2 3.2X4.2 3.2X4.5 3.3X5.0 4.0X5.5 4.0X6.0 4.0X6.0
תכנון חדר כולל מערכת השתקה:
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.72 0.72 1.08 1.08 1.08 1.8 2.16 2.16 2.88 3.6 5.1 5.73 6.6
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9 1.5 1.8 1.8 2.4 3.0 4.23 4.77 5.43
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 3.0X5.0 3.0X5.5 3.0X5.5 3.0X5.5 3.0X6.0 3.0X6.0 3.0X6.2 3.2X6.2 3.2X6.5 3.3X7.0 4.0X7.5 4.0X8.0 4.0X8.0
חופה:
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) סטנדרט 61 דציבל סטנדרט 61 דציבל 1.00X2.50 1.00X2.50 1.00X2.75 1.00X2.75 1.15X3.90 1.10X3.30 1.15X4.45 1.38X5.10 1.60X5.30 1.60X6.00 1.75X6.75
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) 0.72X1.75 0.96X2.08 1.15X4.10 1.15X4.10 1.15X4.10 1.15X4.10 1.15X4.10 1.15X4.35 1.15X4.65 1.38X5.30 1.60X5.50 1.60X6.35 1.75X6.75
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) / / 500 500 600 600 650 700 700 950 1250 1400 1600
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 148 230 750 750 750 750 750 850 850 1050 1400 1550 1750

 

 

 

נתונים להספקים 800-3300KVA

 

הספק גנרטור KVA STANDBY 800 880 1000 1100 1250 1400 1540 1650 1900 2100 2200 2500 2800-3300
דגם X800 X880 X1000 X1100 X1250 T1400 T1540 T1650 T1900 T2100 T2200 X2500 X2800-3300
מידות:
אורך (מטר) 3.98 3.98 4.32 4.32 4.45 4.33 4.42 5.10 5.50 5.60 5.60 6.78 7.55
רוחב (מטר) 1.63 1.85 1.85 1.85 2.13 2.00 2.00 2.20 2.29 2.29 2.29 3.33 3.53
גובה (מטר) 1.95 2.10 2.10 2.10 2.19 2.37 2.37 2.51 2.48 2.48 2.58 3.06 3.06
משקל (ק"ג) 5495 5724 6410 6880 7730 10680 11046 12827 13516 13947 14998 18464 25000
קוטר אגזוז (אינץ') 2X"5.5 2X"5.5 2X"5.5 2X"5.5 2X"5.5 13" 13" 14" 14.5" 14.5" 14.5" 2X"11.5 2X"11.5
תכנון חדר ללא השתקה:
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) 2.22 3.04 3.04 3.04 4.08 3.63 3.63 4.44 5 5 5.26 9.22 9.82
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) 1.85 2.53 2.53 2.53 3.4 3.02 3.02 3.7 4.16 4.16 4.38 7.68 8.18
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) 4.0X6.0 4.0X6.5 4.5X7.0 4.5X7.0 4.5X7.0 4.5X7.0 4.5X7.0 5.0X8.0 5.0X8.0 5.0X8.0 5.0X8.0 6.0X10.0 6.0X11.0
תכנון חדר כולל מערכת השתקה:
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 6.66 9.11 9.11 9.11 12.24 10.9 10.9 13.32 15 15 15.76 27.65 29.46
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 5.55 7.6 7.6 7.6 10.2 9.1 9.1 11.1 12.5 12.5 13.14 23.04 24.54
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 4.0X8.5 4.0X8.5 4.5X9.0 4.5X9.0 4.5X9.0 4.5X10.0 4.5X10.0 5.0X11.0 5.0X11.0 5.0X11.0 5.0X11.0 6.0X13.0 6.0X14.0
חופה:
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) 1.8X6.5 2.17X6.4 2.17X6.4 2.17X6.4 2.5X10.0 2.5X10.0 2.5X10.0 2.5X12.0 2.5X12.0 2.5X12.0 2.5X12.0 תכנון מיוחד תכנון מיוחד
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) 1.8X6.75 2.5X9.0 2.5X9.0 2.5X9.0 2.5X10.0 2.5X10.0 2.5X10.0 2.5X12.0 2.5X12.0 2.5X12.0 2.5X12.0 תכנון מיוחד תכנון מיוחד
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 1750 2800 2800 2800 6500 6500 6500 10000 10500 10500 11500 / /
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 1900 6500 7000 7500 7500 7500 7500 11000 11500 11500 12500 / /