תחנות לייצור חשמל על גז טבעי/ביוגז

תחנות לייצור חשמל על גז טבעי/ביוגז

גז טבעי CHP

גז טבעי- CHP

ביוגז-מטמנות/מטש

ביוגז- מטמנות-מטש
מערכות גז גנרטורים

מערכות גז גנרטורים בחברת שמרלינג סינכרו

שמרלינג סינכרו משווקת מערכות גז גנרטורים המיועדות לעבודה עם גז טבעי וביו-גז.

בנוסף, מתמחה חברת שמרלינג גנרטורים בהשכרת דיזל גנרטורים בהספקים גבוהים, השכרת גנרטורים ניידים בהספקים נמוכים ומציעה מלאי רחב של גנרטורים לביצוע השלה יזומה.

מערכות גז גנרטור, ביוגז וקוגנרציה

עם כניסתו של המשק הישראלי לעידן הגז הטבעי (בעקבות גילוי מצבורי גז מול חופי ארצנו), נערכה חברת שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה לתת מענה בתחום תחנות כח מקומיות לייצור חשמל על ידי גז.
מהנדסי וטכנאי החברה הוכשרו בחו"ל במיוחד למטרות תכנון, הקמה ומתן שירותי תחזוקה למערכות האלה.

 

• מערכות גז גנרטורים, באמצעות הגז הטבעי יכנסו לשימוש בישראל לאחר פריסת מערכת הולכת הגז הטבעי אשר אמורה להתבצע בשנים הקרובות.

• מערכות גז גנרטורים כבר פועלות בארץ באתרים בהם נוצר גז מתאן (4CH) באופן טבעי כתוצאה מתהליכי ריקבון של חומרים אורגניים. לדוגמא: מכוני טיהור שפכים, מטמנות, רפתות וכו'.

פיתוח נוסף במערכות הללו, אשר נעשה בו שימוש על ידי החברה, הנו מערכות קוגנרציה, מערכות אלו (המאפשרות נצילות מנוע הקרובה ל – 90%) מנצלות את החום השיורי הנפלט מהמנוע בזמן פעולתו ומשמשות לחימום מים וקיטור ללא צורך בהשקעת אנרגיה נוספת.

החשמל המופק ממערכות אלה הנו "ירוק" מאחר וכמעט אינו מזהם את הסביבה.
שימוש במערכת זו חוסך כסף רב מאחר ועלויות התפעול של המערכת נמוכות משמעותית מעלויות חברת חשמל.