סרגל נתונים למתכנן

נתונים להספקים 16-830KVA

הספק גנרטור KVA STANDBY 16 22 30 44-55 70-88 110-125 165 170-220 275-330 365-400 500-580 630-700 750-830
דגם APP-16 APP22 APC30 APC44-55 APC70-80 APC110-125 APC150-165 DM180-220APC 275-330CANֹֹֹ-TEKS DM365-400S DM500-580S DM630-700S DM750-830S
מידות:                          
אורך (מטר) 1.65 1.65 1.84 1.84 1.84 2.29 2.44 2.64 2.99 3.09 3.5 3.64 3.64
רוחב (מטר) 0.65 0.65 0.95 0.95 0.95 0.99 0.99 0.99 1.04 1.35 1.35 1.44 1.44
גובה (מטר) 1.25 1.25 1.42 1.39 1.39 1.54 1.52 1.70 1.67 1.65 1.9 2.00 2.25
משקל (ק"ג) 406 560 772 833 926 1145 1230 1900 2120 3200 3300 3900 4150
קוטר אגזוז (אינץ') 1.5" 1.5" 2.5" 2.5" 3 3" 3" 3" 4 6 6" 6" 8
תכנון חדר ללא השתקה:                          
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) 0.3 0.3 0.42 0.54 0.60 0.6 0.78 1.08 1.08 1.1 1.6 1.8 2.2
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) 0.25 0.25 0.35 0.45 0.5 0.5 0.65 0.9 0.90 0.9 1.3 1.5 1.8
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) 3.5X3.0X2.5 3.5X3.0X2.5 3.5X3.0X2.5 3.5X3.0X2.5 3.5X3.0X2.5 4.0X3.0X2.5 4.0X3.1X2.7 4.5X3.3X2.7 5.0X3.3X3.0 5.5X4.0X3.0 6.0X4.0X3.0 6.0X4.0X3.0 6.0X4.0X3.0
תכנון חדר כולל מערכת השתקה:                          
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.9 0.9 1.27 1.25 1.77 1.77 2.34 2.8 3.7 2.65 5.6 5.6 6.9
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 0.75 0.75 1.15 1.2 1.75 1.75 1.87 2.7 3.5 2.5 5.4 5.4 6.6
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 7.5X3.0X2.5 7.5X3.0X2.5 7.5X3.0X2.5 7.5X3.0X2.5 7.5X3.0X2.5 8.0X3.0X2.5 8.0X3.1X2.7 8.5X3.3X2.7 9.0X3.3X3.0 9.5X4.0X3.0 10.0X4.0X3.0 10.5X4.0X3.0 10.5X4.0X3.0
חופה:                          
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) 2.14X0.94X1.25 2.14X0.94X1.25 2.68X1.14X1.64 2.68X1.14X1.64 2.68X1.14X1.64 3.17X1.24X1.69 3.6X1.24X1.86 3.87X1.24X2.02 3.94X1.3X1.92 4.7X1.65X2.42 5.0X1.65X2.42 5.36X1.65X2.42 5.36X1.69X2.68
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) / / / / / / 4.1X1.15X1.6 4.65X1.15X1.6 5.3X1.38X1.9 5.7X1.6X1.97 6.0X1.6X1.97 6.8X1.75X2.2 7.3X2.0X2.0
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 1100 1100 1420 1450 1580 1950 2280 2970 3290 4650 5550 6610 6650
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) / / / / / / 3000 3100 3500 4800 6000 6500 7000

 

נתונים להספקים 800-3300KVA

 

גנרטור KVA STANDBY 800 880 1000 1100 1250 1400 1540 1650 1900 2100 2200 2500 2800-3300
דגם P800 P880 P1000 P1100 P1250 T1400 T1540 T1650 T1900 T2100 T2200 T2500 KD2800-3300
מידות:                          
אורך (מטר) 3.9 3.9 4.57 4.77 4.75 4.4 4.43 5.09 5.52 5.60 5.60 5.97 8.0
רוחב (מטר) 1.7 1.7 2.06 2.06 2.0 2.0 2.0 2.2 2.29 2.29 2.29 2.36 4.0
גובה (מטר) 2.25 2.25 2.32 2.32 2.35 2.4 2.37 2.39 2.48 2.48 2.56 2.4 2.7
משקל (ק"ג) 7000 7000 7700 8300 10000 10100 10300 12200 13000 13000 14215 16300 23000
קוטר אגזוז (אינץ') 10 10 10 10 12 12 12 14" 14" 14.5" 14.5" 16 2X"10
תכנון חדר ללא השתקה:                          
פתח כניסת אויר ללא השתקה (מ"ר) 3.12 3.12 3.7 3.7 4.2 3.5 3.5 4.56 4.9 5 5.5 5.5 9.82
פתח יציאת אויר ללא השתקה (מ"ר) 2.6 2.6 3.09 3.09 3.5 3.27 3.27 3.8 4.1 4.25 4.57 5.05 8.18
גודל חדר מומלץ ללא השתקה (אורך, רוחב)(מטר) 6.0X4.5X3.5 6.0X4.5X3.5 6.5X4.5X3.7 6.8X4.5X3.7 6.8X5.0X3.7 6.8X4.5X3.7 6.5X5.0X3.7 7.1X5.0X3.8 7.6X5.0X4.0 7.6X5.0X4.0 7.6X5.0X4.2 8.0X5.8X4.2 6.0X11.0
תכנון חדר כולל מערכת השתקה:                          
פתח כניסת אויר כולל השתקה (מ"ר) 9.1 9.2 9.45 10.3 12.75 11.7 11.8 14.1 14.7 15.2 16.7 18.3 29.46
פתח יציאת אויר כולל השתקה (מ"ר) 8.6 8.6 9 9.65 12 11.1 11.1 12.9 13.9 14.4 15.6 17.1 24.54
גודל חדר מומלץ כולל השתקה (אורך, רוחב) (מטר) 10.0X4.0X3.5 10.0X4.0X3.5 10.5X4.5X3.7 11.0X4.5X3.7 11.0X4.5X3.7 10.5X5.0X3.7 10.5X5.0X3.7 11.5X5.0X3.8 12.0X5.0X4.0 12.0X5.0X4.0 12.0X5.0X4.2 12.5X6.0X4.2 6.0X14.0
חופה:                          
מידות חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (מטר) 5.36X1.69X2.68 5.36X1.69X2.68 12.2X2.45X2.9 12.2X2.45X2.9 12.2X2.45X2.9 10.0X2.5X3.5 10.0X2.5X3.5 11.5X2.9X3.5 11.5X2.9X3.5 11.5X2.9X3.5 2.5X12.0 תכנון מיוחד תכנון מיוחד
מידות חופה 65 דציבל מ-7 מ' (מטר) 7.3X2.0X2.2 7.3X2.0X2.2 10.0X3.5X3.5 תכנון מיוחד תכנון מיוחד תכנון מיוחד תכנון מיוחד תכנון מיוחד תכנון מיוחד תכנון מיוחד 2.5X12.0 תכנון מיוחד תכנון מיוחד
משקל חופה 70-75 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 6700 6700 10500 11100 16500 17000 17000 22200 10500 10500 11500 / /
משקל חופה 65 דציבל מ-7 מ' (ק"ג) 7200 7200 / / / / / / / / / / /