מערכת קוגנרציה

מערכת הקוגנרציה

מה הם השימושים בקוגנרציה?

• ייצור חשמל לצריכה עצמית.
• ניצול האנרגיה המכאנית המופקת כתחליף לחשמל
להנעת ציוד מכאני תעשייתי.
• ייצור קיטור ומים חמים על ידי האנרגיה התרמית.
• ניצול החום השיורי הנפלט לחימום אוויר ולמוצרי תעשייה.
• שימוש בחום השיורי לתהליכי חימום או להפקת קור.

קוגנרציה

הקוגנרציה הינה טכנולוגיה המשלבת בין שני תהליכים, ייצור חשמל והפקת חום, במטרה להשיג ניצול יעיל יותר של הגז. הקוגנרציה מנצלת מקורות חום אלו וממחזרת אותם לטובת תהליכים תרמיים. כך מושגת נצילות מירבית של 65%-85% לעומת 20%-40% בתהליך חד-תכליתי. בנוסף, העלות הכוללת להפקת כוח וחום במערכת קוגנרציה נמוכה מעלויות הייצור בשני תהליכים נפרדים.

גז טבעי
מערכת קוגנרציה, גז טבעי