רשימת אנשי קשר

רח’ העבודה 4, אזור התעשייה החדש רמלה 72100 ת.ד. 762

טלפון: 08-9210080

פקס: 08-9210087

מייל: [email protected]

רשימת אנשי קשר של החברה


סער בן יעקב – סמנכ"ל שיווק ומכירות:

054-7912814, במשרד: 08-9210080 שלוחה 108  מייל: [email protected]


מוטי ווקנין – מהנדס מכירות:

054-7912810 , במשרד: 08-9210080 שלוחה 116 מייל: [email protected]


אבישי בקרמן – מנהל מכירות גנרטורים:

054-7912811, במשרד: 08-9210080 שלוחה 103  מייל: [email protected]


משה דיאמנט – מנהל מכירות גנרטורים:

054-7912813, במשרד: 08-9210080 שלוחה 107  מייל: [email protected]


נטלי סבג – מנהלת מכירות תחום שרות:

054-7912815, במשרד: 08-9210080 שלוחה 126  מייל: [email protected]


רמי ראונר – מנהל מכירות תחום השכרות:

054-7912879, במשרד: 08-9210080 שלוחה 155  מייל: [email protected]


ברוך לומר – מנהל תחום תחנות לייצור חשמל על גז טבעי:

054-7912881, במשרד: 08-9210080 שלוחה 150  מייל: [email protected]


שני אהרון – מחלקת מכרזים:

054-7912889, במשרד: 08-9210080 שלוחה 111  מייל: [email protected]


אלכס סורדו – מנהל מחסן :

05479128008, במשרד 08-9210080 שלוחה 202 מייל [email protected]