התקנות גנרטורים ופרויקטים

התקנות גנרטורים ופרויקטים

התקנות גנרטורים ופרויקטים בחברת שמרלינג סינכרו

התקנות גנרטורים
התקנות גנרטורים

לחברה מחלקת הרכבות והתקנות אינטגרלית אשר פועלת בתוך החברה (לא על ידי קבלני משנה). המחלקה מבצעת את עבודתה בהתאם לתוכניות עבודה, אשר מופקות במחלקת ההנדסה. למחלקה מתקנים משוכללים להרכבות וביצוע התקנות גנרטורים. כמו כן, מבצעת המחלקה חיווט דיזל גנרטורים, הרצתם ובדיקתם בעומס מלא, טרם אספקתם ללקוח.

מחלקת ההתקנות שלנו

אחראית על ההתקנות של הגנרטורים ומערכות אלקטרו-מכניות באתר הלקוח וכן התקנות לוחות החשמל והכבלים.

בנוסף, מבצעת מחלקת ההתקנות עבודות השתקה לחדרי גנרטורים, הכוללת ציפוי קירות בשיטה ייחודית וכן בניית קוליסות השתקה להפחתת רמת הרעש בכניסת האוויר וביציאתו.

בסיום כל התקנה נערכת בדיקה של מערך הבטחת האיכות בחברה לוודא כי המתקן נמסר בצורה מסודרת וללא תקלות.

אצל שמרלינג סינכרו ממתין לכם מלאי גנרטורים ניידים לצד הגנרטורים בעלי הספקים גבוהים המתאימים לביצוע השלה יזומה ולצרכים מגוונים נוספים.

גנרטור עם הפעלה אוטומטית