גז טבעי CHP- ייצור אנרגיה לצריכה עצמית באמצעות תחנות כח

גז טבעי- CHP

היכולת לייצר בעצמך

מזה זמן רב מנהיגה חברת החשמל מערך של תעריפי
תעו”ז )תעריפי עונה וזמן( לפיהם משתנים תעריפי החשמל
עפ”י תקופות השנה וזמני היממה. התעריפים היקרים יותר
הינם בשעות הפסגה והגבע ולכן צרכנים רבים מחפשים
אלטרנטיבות זולות יותר לייצור החשמל בשעות אלו. לקוח
אשר ברשותו תחנת כח בגז ואשר יפעילה בשעות הפסגה
והגבע, ייצר לעצמו את האנרגיה הדרושה להזנת מערכותיו
במפעל, כלומר: במידה ויפעיל את התחנה במקום חברת
החשמל או במקביל אליה, אזי ירוויח את ההפרש בין עלות
הקניה מחברת החשמל לבין העלות בייצור עצמי.

קצת היסטוריה

הגז הטבעי נכנס לשימוש בישראל לפני מספר שנים ושימש
בעיקר את חברת החשמל ומפעלי תעשיה גדולים מאד.
עיקר אספקת הגז, מקורו בעבר משדות גז במצרים אולם
חבלות חוזרות ונשנות בצינורות הגז בסיני בעקבות ההפיכה
במצריים, הופסקה אספקת הגז ממקור זה במרץ 2012 .
בעקבות ממצאי הגז מול חופי ישראל, החלה להתפתח
תשתית גז טבעי בלחץ נמוך)רשת חלוקה( אשר תהפוך את
הגז הטבעי לנגיש גם עבור צרכנים קטנים יותר. התוצאה
תהיה: הפיכת הגז הטבעי למקור אנרגיה זמין גם למפעלי
תעשיה בינוניים וקטנים.

מה הם התנאים להקמת תחנת
כח לייצור עצמי?

• מפעל אשר צריכת האנרגיה הממוצעת השעתית בשעות
הפסגה והגבע הינה מעל 700 קוט”ש בממוצע.
• מפעל ללא חריגות בניה וברשותו כל האישורים וההיתרים
הרלוונטיים.
• מפעל אשר ממוקם באזור תוואי חלוקת הגז הטבעי.

למה כדאי להקים תחנת כח בחצר
המפעל?

• הוזלה בעלויות צריכת החשמל והאנרגיה התרמית )קיטור
ומים קרים(.
• ייצור חשמל עצמי בשטח המפעל בהיקף של עד 16 מגה
וואט ללא תלות בהפסקות חשמל ברשת.
• אספקה רציפה – גיבוי לנפילת החשמל )הפסקת חשמל(
ברשת.
• מייתר את הצורך בהקמת גנרטור חירום.
• איכות סביבה – נקי יותר מכל דלק אחר ופולט לסביבה
פחות מזהמים ופחות גזי חממה. לפי תקן TA-LUFT
• שקט במיוחד – מערכת מבודדת וללא חריגה מהרעש
הסביבתי והתקנים המותרים.