חברת שמרלינג מקימה ומתפעלת מטמנות חדשות וקיימות בשיתוף פעולה עם חברת 2G מגרמניה לייצור חשמל ועם חברת HOFSTETTER, לתכנון הקמה וטיפול בביוגז למטמנות ומטשים. יש ביכולתינו לבצע אנליזות של ביוגז ולשפר את ייצור הגז במטמנות, תכנון והקמה של מטמנות משלב הבסיס. ביצוע פרוייקטים ברמת TURN KEY מלא.

לאחרונה חברת שמרלינג זכתה בפרוייקט של חברת ורידיס, הקמת קו טיפול בביוגז והתקנה של 6 גנרטורים לייצור חשמל במטמנת אפעה.

ביוגז- מטמנות-מטש