אפשרויות עסקיות

אפשרויות עסקיות

כמה דלק צורך גנרטור

תוך כמה זמן מחזירים השקעה?

בהנחת עבודה של 4200 שעות בשנה:
החזר השקעה כ4- שנים.

אפשרויות עסקיות

• רכישת התחנה ע”י הלקוח – הרווחים הולכים ללקוח.
• מכירת חשמל בהנחה.
• שותפות בהקמת התחנה ולאחר מכן חלוקה ברווחים.

מה כוללת תחנת הכח?

• גז גנרטור על כל מערכותיו בהספק מינימלי 1000KW.
• מכולה מושתקת 70DBA ממרחק 7 מטר.
• שנאי מתח גבוה.
• מסדר מתח גבוה.
• מערכת סנכרון.
• בוילר (במקרה של קוגנרציה).
• כבלים עד 15 מטר.
• הובלה, התקנה, אישורים וכו’.

אפשרויות עסקיות בשמרלינג סינכרו