רשימת אנשי קשר

רח’ העבודה 4, אזור התעשייה החדש רמלה 72100 ת.ד. 762

טלפון: 08-9210080

פקס: 08-9210087

מייל: sales@shmerling.co.il

רשימת אנשי קשר של החברה


סער בן יעקב – סמנכ"ל שיווק ומכירות:

054-7912814, במשרד: 08-9210080 שלוחה 108  מייל: saarb@shmerling.co.il


דורון וינשטיין – סמנכ"ל פיתוח עיסקי:

054-7912810 , במשרד: 08-9210080 שלוחה 116 מייל: doronw@shmerling.co.il


אבישי בקרמן – מנהל מכירות גנרטורים:

054-7912811, במשרד: 08-9210080 שלוחה 103  מייל: bavishai@shmerling.co.il


משה דיאמנט – מנהל מכירות גנרטורים:

054-7912813, במשרד: 08-9210080 שלוחה 107  מייל: moshed@shmerling.co.il


נטלי סבג – מנהלת מכירות תחום שרות:

054-7912815, במשרד: 08-9210080 שלוחה 126  מייל: nataly@shmerling.co.il


רמי ראונר – מנהל מכירות תחום השכרות:

054-7912879, במשרד: 08-9210080 שלוחה 155  מייל: rami@shmerling.co.il


ברוך לומר – מנהל מכירות תחום גז טבעי:

054-7912871, במשרד: 08-9210080 שלוחה 150  מייל: meni@shmerling.co.il


מדי מליס – מחלקת מכירות ומכרזים:

054-7912804, במשרד: 08-9210080 שלוחה 111  מייל: mmedi@shmerling.co.il